Privaatsuspoliitika

Kasutades minu veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud privaatsuspoliitikas.

  1. Kelle andmeid Teekond Õnneni töötleb?

Teekond Õnneni töötleb oma klientide andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida minu teenuseid või on varasemalt kasutanud minu teenuseid.

  1. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid

Teekond Õnneni töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • kliendi päringutele vastamine;

 

  • kliendile uute teenuste, muutunud kellaaegade või asukoha, sooduskampaaniate jm olulise info edastamine vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord kuus

 

  1. Kuidas andmeid kogutakse

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul läbi kodulehe päringu esitamisel.

  1. Teekond Õnneni poolt töödeldavad isikuandmed

Teekond Õnneni võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

kontaktanded – nimi või hüüdnimi*, e-posti aadress ja telefoninumber

* nimi, kuidas inimene ise end päringu vormis nimetab

  1. Isikuandmete jagamine

Teekond Õnneni ei edasta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele.

  1. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Teekond Õnneni võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, muudatuste kohta teenuste pakkumises ja sooduspakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist. Kui antud andmeid enam ei vajata informatsiooni edastamiseks, siis need kustutatakse viivitamatult.

  1. Kliendi õigused

Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame. Igal ajal on õigus oma nõusolek isikuandmete kasutamisele tagasi võtta.